För fastighetsägare

Tillsammans skapar vi en inomhusmiljö där människor trivs.

Som fastighetsägare av en kommersiell fastighet är de viktigt att ha hyresgäster som trivs och vill stanna kvar i fastigheten. Fastigheten blir då attraktiv på marknaden. Fastigheten blir konkurrenskraftig och får ett högre värde då inomhusklimatet optimerats och energiförbrukningen minimerats.

Atmosfär Partner hjälper till att få ett bra inomhusklimat och samtidigt minimera energiförbrukning och miljöpåverkan.

Tillsammans med er och era hyresgäster skapar vi en inomhusmiljö där människor trivs.

Många människor i Sverige tillbringar stor del av livet inomhus. Det är därför viktigt att inomhusklimatet är bra, då detta leder till att man blir gladare, piggare och håller sig friskare.

Faktorer som luftkvalitet, temperatur, fukt, ljud, ljus, lukt och färger påverkar oss och skapar tillsammans den atmosfär vi upplever.
Det är därför viktigt att se till helheten i en fastighet för att skapa en trivsam upplevelse.

Vill du bli partner med oss?