Vi ser till helheten för att

skapa den bästa inomhusmiljön

De flesta av oss tillbringar en stor del av livet inomhus, därför är det viktigt med ett bra inomhusklimat. Faktorer som luftkvalitet, temperatur, fukt, ljud och lukt påverkar hur vi uppfattar atmosfären vi vistas i. Genom att se helheten i fastigheten skapas en trivsam upplevelse för alla som vistas i den. Det kan vi på Atmosfärpartner hjälpa till med.

Som fastighetsägare av en kommersiell fastighet är det viktigt att hyresgästerna trivs och vill stanna kvar, inte minst för att fastigheten då blir mer attraktiv på marknaden. När inomhusklimatet optimerats och energiförbrukningen minimerats får fastigheten ett högre värde. Dessutom blir människorna som vistas i den gladare, piggare och håller sig friskare.

Vi på Atmosfärpartner hjälper till att få ett bra inomhusklimat. Det gör vi bland annat med tekniska analyser och beräkningar av inomhusklimat och system samt genom att utföra smarta tekniska justeringar och förbättringar på plats i fastigheten.

Tillsammans med er och era hyresgäster skapar vi en inomhusmiljö där människor trivs!

Vill du bli vår partner?