För hyresgäster

Tillsammans skapar vi en inomhusmiljö där människor trivs.

Som hyresgäst och brukare av en kommersiell fastighet är de viktigt att personal och kunder trivs och känner sig bekväma i fastighetsmiljön. Personalen håller sig friskare och piggare och kan därmed serva kunderna bättre.
Personal som trivs och får en ökad livskvalitet både på jobbet och privat.

Atmosfär Partner hjälper till att få ett bra inomhusklimat och samtidigt minimera energiförbrukning och miljöpåverkan.
Tillsammans med er och fastighetsägaren skapar vi en inomhusmiljö där människor trivs.

Många människor i Sverige tillbringar stor del av livet inomhus. Det är därför viktigt att inomhusklimatet är bra, då detta leder till att man blir gladare, piggare och håller sig friskare.

Faktorer som luftkvalitet, temperatur, fukt, ljud, ljus, lukt och färger påverkar oss och skapar tillsammans den atmosfär vi upplever.
Det är därför viktigt att se till helheten i en fastighet för att skapa en trivsam upplevelse.

Vill du bli partner med oss?