Atmosfär partner AB integritetspolicy

Datasekretess är mycket viktigt för Atmosfär Partner AB och vi vill vara öppna med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en integritetspolicy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registreringsansvarig för dina personuppgifter?

Atmosfär Partner AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i Atmosfär Partner ABs server. (CRM system och bokföring)

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter kan delas inom Atmosfär Partner AB. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Atmosfär Partner AB. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal, och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Atmosfär Partner AB, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, samt rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Atmosfär Partner AB med undantag av följande situationer: 1. Du har ett pågående ärende. 2. Du har en obetald skuld hos Atmosfär Partner AB, oberoende av betalningsmetod. 3. Du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren. 4. Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte.

Rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Atmosfär Partner ABs legitima intresse. Atmosfär Partner AB fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:

Om du anser att Atmosfär Partner AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Rätt till begränsning:

Du har rätt att kräva att Atmosfär Partner begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 

  1. Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Atmosfär Partners ABs legitima intresse, ska Atmosfär Partner AB begränsa all hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
  2. Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Atmosfär Partner AB begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
  3. Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter.
  4. Om Atmosfär Partner AB inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Personuppgiftsansvarig:

Atmosfär Partner AB

Grimmeredsvägen 13
426 79 Västra Frölunda
Sverige

Telefon: +46 (0)31 29 29 84
E-post: info@atmosfarpartner.se

Företagsregister: Bolagsverket Organisationsnummer: 556728-4244
Bolagsrepresentant: Micael Andersson
Moms registrerings nummer VAT NR: SE556728424401

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina köp hos Atmosfär Partner AB Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar. Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden. Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta din adress med externa partner.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter: 1. kontaktuppgifter som exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer 2. referenser i betalningshistorik 3. orderinformation 4. köphistorik

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din tjänst. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Atmosfär Partner AB ska kunna tillhandahålla tjänster till dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller dina uppgifter så länge som du är en aktiv kund. När det gäller företag behåller vi personuppgifterna i 36 månader efter ditt senaste köp. Finns personuppgifterna med i en bokföringsverifikation följer vi bokföringslagens regler om arkivering och har då en rättslig förpliktelse att spara personuppgifterna räkenskapsåret ut efter sista försäljningstillfället, plus 7 år. Om vi därefter inte längre har något ändamål alternativt rättslig grund för laglig behandling, raderar vi personuppgifterna.