Våra tjänster

Specialister på energieffektivisering och inomhusklimat i kommersiella fastigheter

bättre inomhusklimat

Bättre inomhusklimat

lägre energiförbrukning

Lägre energiförbrukning

minskad miljöpåverkan

Minskad miljöpåverkan

Våra tjänster

Komplett sortiment för en genomtänkt fastighet

konsulttjänster

Projektledning

Läs mer

Vår arbetsmetod

Med denna metod tar vi tillsammans med dig kontroll på energi, inneklimat och trivsel genom ett helhetsgrepp på fastigheten.
Arbetsmetod

1. Teknisk genomgång

 • Besök fastigheten/okulär besiktning
 • Mätningar på plats
 • Insamling av ritningar
 • Framtidsplaner för fastigheten
 • Prata med hyresgäster
teknisk genomgång
Projektering

2. Projektering

 • Framtagning av optimerad lösning för fastigheten med fokus på inomhusklimat och energibesparing
 • Skapa åtgärdslista i samråd med uppdragsgivaren.
 • Tidsplan och kontraktshandlingar

3. Projektledning

 • Hålla uppdragsgivare uppdaterad under hela projektet
 • Följa och uppdatera detaljerad åtgärdslista
 • Styrning av UE
 • Byggmöten och skyddsronder
 • ÄTA-hantering
 • Interaktiv injustering
 • Funktionskontroll
 • Skapa slutrapport
Projektledning
Löpande serviceavtal

4. Löpande serviceavtal

 • Årlig översyn av fastigheten för att bibehålla ett bra och hållbart inneklimat
 • Byte av slitagedelar så som filter m.m.
 • Rekommenderade förbättringar
 • Skriftlig rapport om fastighetens status

Vi på Atmosfärpartner bidrar med följande kompetenser:

 • Projektledare
 • Servicetekniker
 • Teknisk support
 • Projektör
 • Serviceledare
 • Ekonomiansvarig
 • Underentreprenörer
Vi bidrar med

Vinst för er som fastighetsägare

 • Besparingar, minskad förbrukning
 • En långsiktig taktisk värdeökning
 • Miljömässigt kloka anpassningar
 • Färre hyresgästanpassningar

Vinst för era hyresgäster

 • Ökad trivsel
 • Ökad produktivitet
 • Minskad sjukfrånvaro
 • Piggare medarbetare

Våra kunder

svenska hus
wallenstam
wilfast

Vi finns här för dig

Tillsammans skapar vi en inomhusmiljö där människor trivs