Kundcase

Ett lyckat pilotprojekt: Ombyggnad av fönsterapparater

Byggnad: Kontor

Plats: Gårda, Fabriksgatan 13

Förutsättningar/utmaningar

• Stifab/Farex fönsterapparater från sent 80 tal.
• Hyresgäst missnöjda med klimatet
• Höga tryck, 300 pascal
• Max 11-l/s per fönsterapparat
• 3–4,5 l/s per person
• Alla fönsterapparater är seriekopplade, går inte att styra individuellt.

Möjliga lösningar

• Byta fönsterapparater.
• Bygga om till omblandande ventilation i tak.
• Bygga om fönsterapparater.

Fördelar och nackdelar med lösningarna

För att lösa problemet med för lite luft i denna lokal hade vi 3 olika lösningar som kunde bli aktuella.

Det som gällde för alla lösningarna var att luftmängden måste styras ut efter personalbelastningen i fastigheten. För att minimera det ökade luftflödet i de befintliga stammarna som gick i schakt utefter ytterfasaderna.

Byta fönsterapparater till stratifierande

• Att byta fönsterapparater till exempelvis stratifierade apparater medför lägre tryck, mer luft och möjligheten att styra flödet individuellt i och med att dom är parallellkopplade samt att det krävs 25% mindre luft eftersom stratifierade ventilation ventilerar vistelsezonen direkt.
Nackdelen är att det är en förhållandevis dyr installation eftersom Apparat, värmerör, köldbärare, fönsterbänk och regulator med tillhörande styr behöver bytas ut.

Bygga om till omblandande ventilation i tak

• Att bygga om till omblandande kanalsystem och don i taken medför lägre tryck, mer luft och kan styras individuellt. Nackdelen är att det till 90% är lägre takhöjd i fastigheter med Fönsterbänksapparater (det kunde då läggas till en våning på höjden när fastigheten byggdes). Oftast finns bara några centimeter ovanför undertaket och då måste all kanaldragning dras synligt under undertaket. Det är en förhållandevis dyr och omfattande installation.

Bygga om fönsterapparaterna

• Att bygga om fönsterbänksapparaterna enligt Atmosfär Partner metod medför lägre tryck, mer luft och kan styras individuellt i och med att dom är parallellkopplade. Vi hittar inga nackdelar med denna installation framför allt för att det är en betydligt billigare installation än de andra lösningarna då man kan behålla apparaten, värmerör, köldbärare, fönsterbänk och regulatorn om den är hel. Om regulatorn i framtiden går sönder har vi förberett för en sekvensstyrning mellan kyla, värme och flöde, detta kan utföras separat för varje apparat när behov uppstår.

varför atmosfär partner
Fönsterbänkar Atmosfärpartner

Resultatet

• Ombyggd Stifab/Farex fönsterapparater från sent 80 tal.
• Hyresgäst nöjda med klimatet.
• Tryck grundflöde 5–15 pascal.
• Max 50–70 l/s per fönsterapparat beroende på storlek.
• Minst 10 l/s per person
• Alla fönsterapparater är parallellkopplade, går att styra individuellt.

Hur upplever ni inomhusklimatet på er arbetsplats före och efter Atmosfärpartner varit hos er och förändrat ventilationen?

– Vi var inte alls nöjda, det var varmt och kvavt. Nu är det en avsevärd skillnad man känner det redan när vi öppnar dörren in till kontoret, till och med när vi är fulltaliga på kontoret kan man ”andas” igen och vara fullt produktiva efter lunch utan trötthet och ont i huvudet, ja det känns fantastiskt bra!

Susanne Ritzen vice vd Hummingbird Lifestyle & Travel

Hur upplevde ni ombyggnaden av ventilationen under dessa dagar med i stort sett full bemanning på kontoret?

– Över förväntan, Killarna på Atmosfärpartner hade en god planering och en väldigt bra kommunikation med oss som gjorde att vi inte stördes nämnvärt av deras arbete.

Mikael Johansson Ekonomichef Intoit Travel Group

Hur känns det nu som fastighetsägare och uppdragsgivare att ni vågade satsa på detta pilotprojekt?

– Det känns bra och vi är nöjda, det är väldigt viktigt för oss att hyresgästerna trivs i våra hus, men det är ofta frustrerande att inte få till ett bra klimat i fastigheter med fönsterbänksapparater. Atmosfärpartner har verkligen lyckats, vi har möjlighet att få flera gånger mer luft ur varje apparat och vi kan styra dom individuellt, och det till en mycket lägre kostnad än att byta ut dom helt, fantastiskt!

Tobias Eriksson Teknisk förvaltare Castellum

Är du intresserad av mer luft?