Kundcase | Datavägen 6, 8 och 10

Ökat luftflöde med och sänkt energiförbrukning på Datavägen i Sisjön.

Byggnad: Kontor, butiker, Restaurang

Storlek: 12 000 kvm

Plats: Sisjön, Datavägen 6, 8 och 10, Klövern (Corem)

Utmaning

Stora delar av lokalerna outhyrda då hyresgästerna upplever buller från ventilationen. Lokalerna saknar erforderlig luftmängd och hyresgästerna känner trötthet mot eftermiddagen.

Lösning

Ombyggnation av befintliga ventilationsaggregat och shuntar samt installation av nya aggregat, kyl/värmebatteri och ökade kanaldimensioner med riktad optimerad injustering.
Vinst

Luftflödet har ökat med 33% och den totala energiförbrukningen sänkts med 40%.

Nya hyresgäster etablerar sig i fastigheterna och missnöjet från befintliga hyresgäster har minskat till nästan noll.
klövern

Är du intresserad av nya hyresgäster