Select Page

Atmosfärpartner

Vi tar hand om dig och din inomhusmiljö!
Kontakta oss

Få människor att trivas och din verksamhet att utvecklas

Atmosfärpartner erbjuder hyresgäster och fastighetsägare ett inomhusklimat där människor trivs och verksamheter kan utvecklas. Samtidigt minimeras energiförbrukningen och miljöpåverkan. En trygg tillförsel av temperatur och luftkvalitet, i förhållande till antal medarbetare och kunder, skapar en atmosfär som är viktig för framgångsrika företag.

Inomhusklimat fastighetsägare<br />

Fastighetsägare

Har du fastigheter som drar för mycket energi?
Hyresgäster som klagar på inneklimatet?
Behöver lokalerna byggas om eller förändras?

Vi hjälper dig med en teknisk genomgång som säkerställer vad vi har för möjligheter att få ett klimat där era hyresgäster trivs. Som fastighetsägare av en kommersiell fastighet är det viktigt att hyresgästerna trivs och vill stanna kvar, inte minst för att fastigheten då blir mer attraktiv på marknaden. När inomhusklimatet optimerats och energiförbrukningen minimerats får fastigheten ett högre värde. Dessutom blir människorna som vistas i den gladare, piggare och håller sig friskare.

Tillsammans med er och era hyresgäster skapar vi en inomhusmiljö där människor trivs!

Tillsammans skapar vi en inomhusmiljö där människor trivs

atmosfär

Vår affärsidé

Att med vår kunskap och erfarenhet hjälpa fastighetsägare och hyresgäster till skräddarsydda helhetslösningar för kommersiella befintliga fastigheter där alla ska trivas.

Vår vision

Vi ska vara bäst på att skapa ett genomtänkt, långsiktigt och energismart inomhusklimat i befintliga kommersiella fastigheter.

Vill du bli vår partner?