Få människor att trivas och

din verksamhet att utvecklas

Atmosfärpartner erbjuder hyresgäster och fastighetsägare ett inomhusklimat där människor trivs och verksamheter kan utvecklas. Samtidigt minimeras energiförbrukningen och miljöpåverkan. En trygg tillförsel av temperatur och luftkvalitet, i förhållande till antal medarbetare och kunder, skapar en atmosfär som är viktig för framgångsrika företag.

På Atmosfärpartner har vi lång erfarenhet och stor kunskap inom ventilation, värme och kyla samt hur dessa system bör samverka för att människor ska trivas. Vi hjälper fastighetsägare och hyresgäster i befintliga kommersiella fastigheter till en helhetslösning som passar varje enskild verksamhet – en lösning som startar med en förstudie och som sedan genomförs under hela projektet, från start till mål.

Som din långsiktiga partner kan du alltid fråga oss om råd inför ändringar eller om det uppstår problem.

Vi tar hand om dig och din inomhusmiljö!

Vår affärsidé

Att med vår kunskap och erfarenhet hjälpa fastighetsägare och hyresgäster till skräddarsydda helhetslösningar för kommersiella befintliga fastigheter där alla ska trivas.

Vår vision

Vi ska vara bäst på att skapa ett genomtänkt, långsiktigt och energismart inomhusklimat i befintliga kommersiella fastigheter.

Vill du bli partner med oss?