Våra tjänster | Underhållsavtal

Minimera klagomål från era hyresgäster med våra service- och underhållsavtal

Vi erbjuder service- och underhållsavtal till fastighetsägare för att på ett enkelt sätt se till att rätt inneklimat till lägsta energiåtgång erhålls. På detta sätt minimeras även klagomål från hyresgästerna, då vi brukar kunna förebygga driftstopp genom att byta uttjänta komponenter innan de är helt sönder. Vi byter filter och ser över remmar samt kontrollerar styr- och övervakningssystem. Dessutom kontrollerar vi inställningar och tryck på värme och kyla samt ventilationssystem för att se om några förändringar skett i systemen.

Teckna ett service eller underhållsavtal idag

Kontakta mig idag så hjälper jag er.

Colle

Colle Nykvist

Ring till mig på tel:
0702292880

Maila till mig:
Maila till Colle Nykvist

Våra kunder

svenska hus
wallenstam
wilfast