Våra tjänster | Underhållsavtal

Optimalt inneklimat med minsta möjliga energiåtgång

Vi erbjuder Service och underhållsavtal till fastighetsägare för att på ett enkelt sätt se till att rätt inneklimat till lägsta energiåtgång erhålls. På detta sätt minimeras även klagomål från hyresgästerna då vi brukar kunna förebygga driftstopp genom att byta uttjänta komponenter innan dom är helt sönder. Vi byter filter och ser över remmar samt kontrollera styr och övervakningssystem. Dessutom kontrollerar vi inställningar och tryck på både värme, kyla och ventilationssystem för att se om några förändringar i systemen skett.

Vårt löfte

Prioriterad service och energikontroll för avtalskunder

Våra avtalskunder är vår prioriterade kundgrupp som vi månar om lite extra. I och med att vi ser över ert system regelbundet minimeras driftstörningarna och energiförbrukningen hålls under kontroll. Du får efter varje besök en rapport om systemens status och vilka åtgärder som bör vidtas. Som avtalskund får du dessutom rabatterat pris på avhjälpande underhåll av dom åtgärder vi utför i fastigheten.

Våra arbetsområden är:
• El / Styr och övervakningssystem
• Ventilation- OVK
• Värme/Kyla och Varmvatten
• Solskydd
• Byggtekniska lösningar

teknisk genomgång

Exempel på tillvägagångssätt

Förutsättning

Fjärrvärmeundercentral där underhåll utförs en gång per år.

Felsökning

Vid det årliga underhållsbesöket upptäcktes att ventilen till varmvattnen primär läckte igenom med följd att för hög returtemperatur till fjärrvärmen uppstod. Vid för hög returtemperatur brukar fjärrvärmeverket ta ut en högre avgift. Automatiken till varmvatten sekundär hade dessutom kopplats bort av fjärrvärmeverket och varmvattnet i kranarna pendlade.

Lösning

Lösningen blev att vi dimensionerade om och bytte ut ventilen till varmvatten primär samt startade upp varmvatten sekundär igen som skållningsskydd. Detta ledde till att returtemperaturen på fjärrvärmen sjönk och att pendlingarna i varmvattenkranarna upphörde.

Att tänka på
  • El / Styr och övervakningssystem
  • Ventilation- OVK
  • Värme/Kyla och Varmvatten
  • Solskydd
  • Byggtekniska lösningar
teknisk genomgång

Teckna ett service eller underhållsavtal idag

Kontakta mig idag så hjälper jag er.

Colle

Colle Nykvist

Ring till mig på tel:
0702292880

Maila till mig:
Maila till Colle Nykvist

Våra kunder

svenska hus
wallenstam
wilfast