Om oss

Vi får människor att trivas och din verksamhet att utvecklas

bättre inomhusklimat

Bättre inomhusklimat

lägre energiförbrukning

Lägre energiförbrukning

minskad miljöpåverkan

Minskad miljöpåverkan

Vår filosofi

Vi tillför trivsel, nytta och god ekonomi med er och era hyresgäster i fokus

Filosofi

Vår affärsidé

Att med vår kunskap och erfarenhet hjälpa fastighetsägare och hyresgäster till skräddarsydda helhetslösningar för kommersiella befintliga fastigheter där alla ska trivas.

Vår vision

Vi ska vara bäst på att skapa ett genomtänkt, långsiktigt och energismart inomhusklimat i befintliga kommersiella fastigheter.

Om Atmosfärpartner

Vi minimerar energiförbrukning och miljöpåverkan samtidigt som vi får människor att trivas

Atmosfärpartner erbjuder hyresgäster och fastighetsägare ett inomhusklimat där människor trivs och verksamheter kan utvecklas. Samtidigt minimeras energiförbrukningen och miljöpåverkan. En trygg tillförsel av temperatur och luftkvalitet, i förhållande till antal medarbetare och kunder, skapar en atmosfär som är viktig för framgångsrika företag.

Atmosfar partner
Atmosfär partner
Vår historia

Atmosfärpartner bildades 1993, men hette då Mica-El. Vi startade som en elfirma med inriktning på styr- och reglerteknik och har sedan utvecklats till att idag både projektera och utföra alla uppgifter som har med inomhusklimat att göra.

Genom åren har vi skaffat oss en bred erfarenhet inom allt som berör inneklimat i fastigheter. Vi har arbetat med el, styr och övervakningssystem, ventilation, värme, varmvatten och kyla. Detta har lett till att vi nu mera åtar oss uppdrag där vi tar hand om helheten i fastigheters inneklimat. Vi energioptimerar och ser till att hyresgästerna trivs. Vi ser även till så att lokaler som byggs om får rätt klimat, men också att övriga lokaler bibehåller sitt klimat. Vi har nämligen upptäckt att vid de flesta ombyggnader tar den lokal som byggs om för sig på de andra lokalernas bekostnad. Det är därför viktigt att någon ser till helheten för fastighetens inneklimat. Under årens lopp har vi fått möjligheten att vara med och förbättra inneklimatet hos bl.. affärscenter, lagerlokaler, kontor, industrier, restauranger och bostadsrättsföreningar.

Våra kunder

svenska hus
wallenstam
wilfast

Tillsammans skapar vi en inomhusmiljö där människor trivs