Våra tjänster | Tillverkning av apparatskåp

Skräddarsydda apparatskåp för styr och övervakningsfunktioner

Vi projekterar och bygger apparatskåp för styr och övervakningsfunktioner. Alla skåp är CE märkta och provade. Skåpen kan även levereras med färdigprogrammerad styrutrustning och erforderlig dokumentation.

Vårt löfte

Expertis i skräddarsydd projektering och tillverkning av apparatskåp

För att projektera och tillverka ett apparatskåp behövs kunskap om vad styr och övervakningssystemet ska utföra i verkligheten. Denna kunskap har vi skaffat oss under alla dom år vi installerat styr och reglersystem. Detta innebär att vi redan vid projekteringen tänker på vilken yttre komponent och kabel som kommer passa ute i systemet och hur dessa kommer fungera med varandra. Vi har dessutom lång erfarenhet av vilka styrfunktioner som kommer passa beroende på vilka system som ska styras.

teknisk genomgång

Exempel på tillvägagångssätt

Förutsättning

Kunden har en äldre undercentral vill ha ny styr och övervakningsanläggning för att få en effektivare och säkrare styrning.

Felsökning

Vi tog reda på förutsättningarna i den befintliga undercentralen via en lokal elektriker detta skedde genom att vi gick igenom vilka komponenter som fanns och sedan bestämdes vilka komponenter som skulle återanvändas och vilka som skulle bytas ut.

Lösning

Vi tillverkade ett nytt aparatskåp som anpassats efter dom förutsättningar som vi fått fram. I detta fall installerade den lokala elektriker apparatskåpet, bytte ut dom befintliga komponenterna och gjorde en lokal avprovning på plats. Därefter hjälpte vi till att koppla upp systemet möt överordnat visningsprogram på internet.

Att tänka på
  • Apparatskåpet behöver vara så stort att värmen från elektronik mm inte blir för hög.
  • En lokal skärm möjliggör avprovning på plats.
  • Använd rätt kabel vid installation av komponenter.
teknisk genomgång

Behöver ni hjälp med styr- och övervaknings-funktioner?

Kontakta mig idag så hjälper jag er.

Niclas

Niclas Sjörén

Ring till mig på tel:
0708292984

Maila till mig:
Maila till Niclas Sjörén

Våra kunder

svenska hus
wallenstam
wilfast