Våra tjänster | Injustering värmesystem

Optimera er värme och få lägre energikostnader

Vi utför projektering och injustering av värme och varmvattensystem. En injustering ser till att temperaturen hålls jämn mellan lokaler/lägenheter och att varmvattnet kommer direkt när du vrider på kranen. Om du har haft obalans mellan lokaler/lägenheter tidigare och gör en injustering kommer energiförbrukningen gå ner. Detta eftersom man tidigare varit tvungen att ställa in värmen för att tillgodose den lokal/lägenhet som haft det kallast. Efter injustering kan värmeinställningen optimeras då alla lokaler/lägenheter håller samma temperatur.

Vårt löfte

Vi justerar och underhåller värmesystem och varmvattencirkulation för balans och säkerhet

Ett värmesystem behöver oftast endast justeras in då det är nytt eller en förändring har skett. Om systemet är nytt är det viktigt att en projektering och injustering sker så att balans i systemet uppnås. Om en förändring har skett kan det blivit obalans men varierande temperaturer i olika delar av systemet som följd. Detta problem avhjälps med en felsökning samt att injustera värmesystemet. Det är viktigt att ha ritningar över värmesystemet då man vid en injustering räknar fram inställningarna på systemet. Därefter ställs systemet in och under nästkommande vinter kontrolleras temperaturerna och eventuella efterjusteringar görs för att säkerställa att allt blivit rätt.
När det gäller varmvatten pratar vi oftast om system med varmvattencirkulation. I dessa system är det viktigt att vattnet aldrig blir för kallt för att undvika uppkomst av legionella. Det är också viktigt att se till att varmvattencirkulationen är ansluten så långt ut på systemet att varmt vatten kommer i kranen inom föreskriven tid.

teknisk genomgång

Exempel på tillvägagångssätt

Förutsättning

Vi kom till en fastighet med lägenheter. Det var ojämna temperaturer mellan lägenheterna och värmekurvan stod högt uppställd för att dom kallaste lägenheterna skulle klara sig.

Felsökning

När vi börjar kontrollera ritningarna visade det sig att alla lägenheter som hade det kallt låg på två av stammarna. Dessa stammar hade dessutom fått nya strypventiler monterade och vi kunde konstatera att dessa inte var låsta, och dessutom hårt strypta. Detta innebar att vi inte behövde göra en hel injustering av fastigheten, utan endast en utjämning mellan stammarna för att få jämna temperaturer i alla lägenheterna.

Lösning

Lösningen blev att vi räknade ut vart dom nya strypventilerna skulle ställas in på och därefter låste vi ventilerna i dessa lägen. Sedan loggade vi lägenheterna för att konstatera att temperaturen blivit jämn mellan lägenheterna. Detta ledde till att värmekurvan kunde återställas till normalvärde och energiförbrukningen gick ner.

Att tänka på

Att tänka på för att energioptimera sin fastighet

  • Om ni har varierande temperaturer i olika delar av en fastighet kan det vara lönsamt att injustera värmesystemet.
  • Det är inte alltid man behöver injustera hela systemet (se exempel ovan).
  • Ett varmvattensystem ska inte understiga 50 gr på kallaste ställer för att undvika uppkomst av legionella.
  • Håll en jämn temperatur
  • Varmvatten ska komma i kranen efter ca 10 sekunder.
teknisk genomgång

Behöver ni hjälp med att reglera värmen i era fastigheter?

Kontakta mig idag så hjälper jag er.

Micael

Micael Andersson

Ring till mig på tel:
0705292984

Maila till mig:
Maila till Micael Andersson

Våra kunder

svenska hus
wallenstam
wilfast