Våra tjänster | Styr och övervakningssystem

Styr och övervakningssystem

Vi erbjuder både felsökning och reparation samt nyinstallation av styr och övervakningsutrustning. Vi hjälper till med samtliga styrfabrikat var av våra främsta val är Beckhoff, Bastec, Saia, Trend, Webport och Regin där vi både projekterar, installerar och programmerar men vi är även kunniga på Abelko, KTC, TAC, Siemens, INU, Kabona, Fidelix mm.

Vårt löfte

Banbrytande Flexibilitet och Expertis i Öppna Styrsystem Sedan 2007

Atmosfär Partner AB (FD. Mica-El Styr och Regler Service AB) har levererat och installerat reglerutrustning sedan starten 2007. Vi föredrar öppna styrsystem vilket innebär att vi inte låser styrsystemen utan levererar ett komplett öppet system inklusive all programkod.

Detta är en självklar förutsättning då vi inte vill låsa fast kunden. Vi vill att kunden återkommer till oss för att vi gjort ett bra jobb. Genom åren har vi i princip hållit på med samtliga styrfabrikat på marknaden. Vår filosofi har alltid varit att prova nya lösningar i liten skala för att försäkra oss om att funktionen och kvalitén motsvarar våra förväntningar innan vi ställt oss bakom en lösning och garanterat en säker trygg funktion med bra kvalitet. Dom provanläggningar som vi inte varit nöjda med har bytts ut till beprövade, pålitliga system. Detta innebär att vi fortfarande söker efter nya lösningar och nya fabrikat men håller oss till största delen till de vi vet fungerar.

På detta sätt har vi kunnat hålla en hög kvalitet och en hög driftsäkerhet på de anläggningar vi sålt. Detta har också gjort att vi samlat på oss en gedigen erfarenhet inom styr och regler och naturligt vis plockat ihop de vi tycker är dom bästa funktionerna och dom fabrikat som håller den bästa kvaliteten för pengarna.

Under årens lopp har vi sett trender komma och gå och tycker fortfarande att det är spännande och roligt när nyheter dyker upp. En del idéer är guldkorn som vi tar med oss till framtida projekt och vissa provar vi ett par gånger innan vi lägger idén till handlingarna. Vi har också på detta vis lärt oss vilka styrmoduler som fungerar bra tillsammans, vilket gör att vi numera kan projektera stora system med många olika komponenter och fabrikat och få det att fungera tillsammans. Observera att alla system inte går att koppla samman så hör av dig om du är osäker.

Reglerfabrikat
• Beckhoff
• Bastec
• Saia
• Trend
• Regin (Exo)
• Kiona (Webport)

teknisk genomgång

Exempel på tillvägagångssätt

Förutsättning

Vi kom till en fastighet där reglerutrustningen slutat fungera på flera system och fjärrövervakningen inte gick att använda längre. Kunden hade redan frågat märkesleverantören om pris på utbyte, men detta skulle bli väldigt dyrt.

Felsökning

När vi började felsöka systemet insåg vi att det endast var fel på DUC:arna och det överordnade systemet men upptäckte också att samtliga I/O moduler fungerade.

Lösning

Lösningen blev att vi bytte ut samtliga DUC:ar till PLC:er och kopplade detta mot ett nytt överordnat system. De nya PLC:erna kunde kommunicera med befintliga I/O moduler och utbytet kunde göras till ca halva kostnaden mot att byta alltihop. Dom befintliga I/O modulerna hade inga problem att styra systemen i fastigheten nu när ny intelligens hade installerats.

Att tänka på

Att tänka på för att energioptimera sin fastighet

  • Behåll dom delar som inte behöver bytas ut.
  • Livslängden på elektronik beror mycket på omgivnings temperaturen.
  • Med ett underhållsavtal upptäcker man dom flesta felen innan det uppstår driftstörningar.
teknisk genomgång

Behöver ni hjälp med ert styr- och övervaknings-system?

Kontakta mig idag så hjälper jag er.

Niclas

Niclas Sjörén

Ring till mig på tel:
0708292984

Maila till mig:
Maila till Niclas Sjörén

Våra kunder

svenska hus
wallenstam
wilfast