Våra tjänster | Spårgasmätning

Spårgasmätning av totalflöden, delflöden och spårning av kortslutningar

Vi använder oss av koldioxid för att undvika förorening av luften. Spårgasmätning används främst där det inte går att mäta luften på annat sätt på grund av för korta raksträckor eller liknande.

Vårt löfte

Vi mäter er luft noggrant med hjälp av spårgas

Att mäta med spårgas är ett av de allra noggrannaste sätten att mäta luft. Tyvärr är det mer kostsamt än andra metoder och används därför endast där det är trångt och andra metoder är svåra att applicera. Metoden går ut på att en bestämd mängd spårgas släpps ut i kanalen. Spårgasen blandas med luften och späs ut med luften beroende på luftmängden. När luften och spårgasen blandats mäts utspädningshalten och en beräkning görs för att få fram luftmängden. Spårgasmätning möjliggör också att mäta om det finns kortslutningar mellan till- och frånluftssidan.

Vi använder oss av koldioxid som spårgas vilket förekommer naturligt i luften. Detta för att undvika förorening med gifter i luften.

mäter luft

Exempel på tillvägagångssätt

Förutsättning

Denna fastighet hade problem med att det luktade illa i tilluften till lokalerna. Luften togs in från norr och inga lukter kunde kännas vid intaget.

Felsökning

När spårgas släpptes ut i frånluften steg halten spårgas i tilluften. Detta tydde på att frånluft från fastigheten på något sätt tog sig tillbaka in i tilluften. Misstanken föll då på den roterande värmeväxlaren. Vidare tryckmätningar visade att tryckförhållandena mellan tryck och sugkammarna var felaktiga och att frånluften verkligen tog sig tillbaka in i fastigheten denna väg.

Lösning

Lösningen blev att vi installerade stryplåtar inne i aggregatet för att ändra tryckförhållandena över den roterande värmeväxlaren. Detta fungerade och ny mätning visade att all frånluft gick ut ur huset i stället för tillbaka in som tidigare. Luktproblemet försvann.

Att tänka på

Gällande spårgas

  • Spårgas är ett noggrant sätt att mäta luft
  • Spårgasmätning används oftast när det är trångt och svårt att använda annan metod
  • Spårgas kan hjälpa till att hitta kortslutningar i luft systemet
teknisk genomgång

Behöver ni hjälp med att mäta er luft?

Kontakta mig idag så hjälper jag er.

Micael

Micael Andersson

Ring till mig på tel:
0705292984

Maila till mig:
Maila till Micael Andersson

Våra kunder

svenska hus
wallenstam
wilfast