Våra tjänster | Projektering

Expertkonsultation inom ventilation, värme, kyla och mer

Vi utför konsulttjänster inom Ventilation, Värme, Kyla, Varmvatten Solskydd mm. Vår specialitet är att få ett helhetsgrepp på alla system som påverkar inneklimatet.

Vårt löfte

Energismarta och miljövänliga inneklimatlösningar

Vi har 30 års erfarenhet av inneklimat i fastigheter. Denna erfarenhet använder vi nu för att få fram den bästa helhetslösningen för att sänka energiförbrukningen och anpassa klimatet så att människor ska få det så trivsamt som möjligt på sin arbetsplats. Vår utgångspunkt är att i första hand renovera/uppdatera/komplettera befintliga system och i andra hand byta ut system/systemdelar som inte kan återanvändas. Detta synsätt gör att vi minimerar både kostnader och miljöpåverkan.

Våra arbetsområden är
• El / Styr och övervakningssystem
• Ventilation
• Värme/Kyla och Varmvatten
• Solskydd
• Byggtekniska lösningar

teknisk genomgång

Exempel på tillvägagångssätt

Förutsättning

Vi kom till en fastighet där vi redan gjort en Teknisk genomgång och konstaterat att luftflödet inte räckte till för den verksamhet som bedrevs i lokalerna. Huset var utrustat med fönsterapparater och därmed var trycket högt och stammarna ner i huset ganska små.

Felsökning

Vi började projektera och leta efter lösningar på att både få ner mer luft till lokalerna och sänka det höga trycket som orsakade ljudproblem och hög energiförbrukning.

Lösning

Förslaget till lösning blev att dra ner ny central frånluft till lokalerna och utnyttjade dom överblivna frånluftskanalerna för tilluft. Dessutom skulle befintliga fönsterapparaterna byggas om så trycket kunde sänkas och flödet kunde höjas. För att lösa problemet med dom små stammarna föreslogs en ny styr och övervaknings lösning som skickar luften till de område där den för tillfället behövs medan andra delar med låg belastning ställs till grundflöde.

Att tänka på
  • Man behöver inte alltid uppfinna hjulet igen. Det finns redan många beprövade lösningar.
  • Det är viktigt att ta med helheten i fastigheten när man projekterar.
  • Ofta kan ganska små ingrepp ge stor verkan på inneklimatet och energiförbrukningen.
teknisk genomgång

Behöver ni hjälp med att energioptimera er fastighet?

Kontakta mig idag så hjälper jag er.

Micael

Micael Andersson

Ring till mig på tel:
0705292984

Maila till mig:
Maila till Micael Andersson

Våra kunder

svenska hus
wallenstam
wilfast