Våra tjänster | Projektledning

Vår projektledning säkerställer perfekt inneklimat utan misstag

Det är viktigt att det blir som man tänkt sig för att inneklimatet ska bli så bra som möjligt. Därför är vår projektledare med på plats under projektet från början till slut. I och med detta kan missförstånd och misstag undvikas och rättas till, allt för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.

Vårt löfte

Våra projektledare säkerställer att dina byggplaner fullföljs utan fel

Det är en sak att tänka ut hur det ska fungera och en annan sak att få det att bli som man tänkt i verkligheten. Därför använder vi oss av våra erfarna projektledare som har ett nära samarbete med våra projektörer och är med på plats under hela bygget för att upptäcka om något inte blir som det är tänkt. Detta innebär att om något inte stämmer har vi möjlighet att rättar till problemet innan de byggs in i fastigheten som ett permanent fel.

teknisk genomgång

Exempel på tillvägagångssätt

Förutsättning

Projektet bestod i att byta ut ett äldre ventilationsaggregat på ett tak. Samt göra en kundanpassning av kontoret som aggregatet betjänade.

Felsökning

När aggregatet lyftes av taket såg projektledaren att en delsträcka av befintlig kanal ner till kontoret var smalare än de som ritningen tidigare visat.

Lösning

Bygget stoppades, en av våra projektörer tillkallades och tillsammans löste dom problemet genom att kanalsträckan byttes ut till rätt storlek. Om inte detta skett hade det blivit svårt att få ut luften till kontoret och aggregatet hade fått stå och köra på ett för högt tryck i all framtid.

Att tänka på

Att tänka på för att energioptimera sin fastighet

  • Bättre att ta en liten kostnad när felet är lätt att åtgärda än att få betala en högre driftkostnad hela anläggningens livslängd.
  • Samordning av arbetskategorier är A och O för att få ett bygge att flyta på.
  • Arbetsmiljö både för oss som entreprenör och befintliga hyresgäster är viktigt för oss.
teknisk genomgång

Vi hjälper er med er projektledning för bästa möjliga resultat

Kontakta mig idag så hjälper jag er.

micaelandersson

Colle Nykvist

Ring till mig på tel:
0702292880

Maila till mig:
Maila till Colle Nykvist

Våra kunder

svenska hus
wallenstam
wilfast