Våra tjänster | Teknisk genomgång

Analys, rapport och framtida åtgärdsförslag

Vid vår tekniska genomgång utför vi en enklare analys av fastigheten och de förutsättningar som påverkar inneklimatet. Där efter lämnar vi en rapport om status och förslag på hur vi bör gå vidare.

Vårt löfte

En omfattande teknisk genomgång

En teknisk genomgång är det första steget till ett bättre inneklimat och en lägre energiåtgång. Denna genomgång är till för att ta reda på statusen på fastigheten. Detta gör vi genom övergripande tester i systemen och intervjuer med hyresgästerna. Detta leder oss fram till en övergripande förståelse för dom brister som eventuellt finns i fastigheten. Detta blir sedan underlag till fortsatta diskussioner och förslag om vilka åtgärder som ska prioriteras för att få ett inneklimat där mänskor trivs och verksamheter utvecklas.

teknisk genomgång

Exempel på tillvägagångssätt

Förutsättning

Vi kom till en fastighet där flera företag redan klagat på klimatet och hade flaggat för att flytta ut om inget gjordes.

Felsökning

När vi börjar mäta systemen och intervjua hyresgästerna tydde allt på att luften och värmen skulle räcka för verksamheten men att vissa lokaler hade för mycket luft och vissa för lite. Detta berodde troligen på dom kundanpassningar som skett i huset genom åren bara hade tänkt på sin entreprenad och då tagit luft från angränsande lokaler.

Lösning

Vi lade fram resultatet av vår tekniska genomgång för fastighetsägaren och kom överens om vilka åtgärder som skulle lämpa sig för att lösa problemet.
I detta fall räckte det med en mindre projektering för att konstatera att befintliga kanaler skulle räcka till för dom nya flödena som krävdes tack vare kundanpassningarna och sedan en injustering av luftflödena i fastigheten.

Att tänka på
  • När kundanpassningar görs behöver hela fastigheten tas i beaktande för att alla ska kunna få rätt klimat.
  • Man måste inte göra alla åtgärder på en gång, men det är smart att ha en plan.
  • Både för lite och för mycket luft kan upplevas som obehag.
teknisk genomgång

Behöver ni hjälp med att energioptimera er fastighet?

Kontakta mig idag så hjälper jag er.

Micael

Micael Andersson

Ring till mig på tel:
0705292984

Maila till mig:
Maila till Micael Andersson

Våra kunder

svenska hus
wallenstam
wilfast