Våra tjänster | Energioptimering

Vi hjälper er energioptimera er fastighet

Vi har en gedigen erfarenhet av energieffektiva lösningar inom samtliga områden gällande inneklimat. Främst använder vi oss av lösningar inom ventilation, värme, kyla och el, men vi använder även bl.a. byggtekniska lösningar och solskydd.

Vårt löfte

Vi optimerar energiförbrukningen i er fastighet och ökar trivseln

Det finns många sätt att spara energi i en fastighet. Varje fastighet är unik och behöver en egen lösning. Vad som dock är viktigt vid all energioptimering är att åtgärderna som vidtas inte upplevs som negativa för hyresgästen. Atmosfärpartner är specialister på att utvärdera fastigheter och därefter förverkliga lösningarna för att både optimera energiförbrukningen och öka trivseln i fastigheten. Vi ser alltid till helheten i fastigheterna och tar hänsyn till både energi, miljö och klimat. Vi energioptimerar i första hand befintliga kommersiella fastigheter och finns alltid vid din sida om problem med inneklimatet uppstår. Vi står för att i första hand återanvända befintliga komponenter om det går, och endast vid behov byta till nya. Vi bistår även vid kundanpassning och ombyggnader samt utför underhållsservice för att din fastighet alltid ska förbli energioptimerad.

teknisk genomgång

Våra arbetsområden inom energioptimering

styrsystem

El-, styr- och övervakningssystem

energioptimering

Ventilation

felsökning

Värme, kyla och varmvatten

OVK

Solskydd

OVK

Byggtekniska lösningar

Exempel på tillvägagångssätt

Förutsättning

Vi kom till en fastighet som redan bytt ut sitt ventilationsaggregat till ett nytt FTX-aggregat. Aggregatet hade tagits fram med befintligt aggregat som mall samt ökats upp kapacitetsmässigt med 30% för att klara fler människor i fastigheten.

Felsökning

När vi börjar mäta systemet visar det sig att vi hade ett högt tryckfall i kanalsystemet och ojämna flöden mellan stammarna ner i huset. Ökningen av kapaciteten på de nya aggregaten har inte hjälpt för att få mer luft till lokalerna.

Lösning

Lösningen blev att vi kopplade om delar av kanalsystemet till stammar som inte hade så hög belastning. Detta gjorde att vi utjämnade belastningen mellan stammarna och tryckfallet i kanalsystemet gick ner. Nu var det inte längre något problem att få tillräckligt med luft till lokalerna och dessutom kunde aggregatet köras på lägre fart.

Att tänka på

Att tänka på för att energioptimera sin fastighet

  • Kör inte värme och kyla samtidigt
  • Återvinn värmen från frånluften
  • Optimera drifttiderna på ventilationen
  • Håll en jämn temperatur
  • Använd forceringar i rum som inte används hela tiden
teknisk genomgång

Behöver ni hjälp med att energioptimera er fastighet?

Kontakta mig idag så hjälper jag er.

Micael

Micael Andersson

Ring till mig på tel:
0705292984

Maila till mig:
Maila till Micael Andersson

Våra kunder

svenska hus
wallenstam
wilfast