Vi är certifierade att utföra OVK-kontroller i era fastigheter

Kommunen kräver att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska utföras vart 3:e eller 6:e år beroende på verksamhet och ventilationstyp. Vi är certifierade för att utföra dessa kontroller. Kontrollerna utförs för att säkerställa att ventilationen fungerar som det är tänkt och är anpassad för lokalen och verksamheten. Observera att besiktningskraven är minimikrav och ytterligare förbättringar av systemen kan behövas för att uppnå ett optimalt inneklimat.

Vårt löfte

Atmosfärpartner utför OVK-kontroller enligt de riktlinjer och krav som ställs, men passar på att samtidigt inventera din anläggning för att hitta ytterligare förbättringar som kan leda till att fastighetens energibehov minskar och hyresgästernas trivsel ökar

Att inventera sin ventilation är viktigt då den största energiförbrukningen brukar ligga där. Ventilationen är också avgörande för hur människor trivs i fastigheten och hur friska vi människor håller oss. Ca 85% av den luft vi andas görs inomhus.

Atmosfärpartner utför OVK-kontroller enligt de riktlinjer och krav som ställs, men passar samtidigt på att inventera din anläggning för att hitta ytterligare förbättringar som kan leda till att fastighetens energibehov minskar och hyresgästernas trivsel ökar. Vi är ju ändå i huset och har framme alla uppgifter som krävs för en fördjupad kontroll. Ni får som vanligt ett ordinarie OVK-protokoll som skickas till er och kommunen. Om ytterligare åtgärdsförslag framkommit under inventeringen skickar vi en rapport om detta till dig.

Vi står naturligtvis till tjänst med både de åtgärder som krävs för att få en godkänd OVK och de åtgärder vi föreslagit i rapporten.

OVK

Exempel på tillvägagångssätt

Förutsättning

Vi kom till en gammal skola och hade fått i uppgift att OVK-kontrollera ventilationssystemet där. Flera av klassrummen hade varken tilluft eller frånluft, men ändå satt det elever i rummen. OVK-reglerna säger att funktionen som gällde när skolan byggdes gäller. Därför är det godkänt att rummen inte hade någon ventilation. Så länge rummen används efter gällande drift och skötselinstruktion. Driftinstruktionen sade att det fick vara max 20 personer i klassrummet och att lektionen skulle vara 45 minuter lång, därefter skulle alla gå ut på rast i 15 minuter medans alla fönster öppnas för att vädra lokalen innan en ny 45-minuterslektion kan hållas. (Detta fungerar tack vare att tillräckligt stor volym finns i klassrummet för 20 personer under den begränsade tiden.)

Felsökning

Vi fick reda på att klassrummen i dag används av 25–30 elever och att både 60, 90 och 120-minuterslektioner hölls där. Dessutom öppnades endast ett fönster ibland under rasterna.

Lösning

Här fanns flera lösningar. Antingen gick man tillbaka till att använda rummet enligt driftinstruktionen eller så installerade man ventilation i lokalen som klarar belastningen med 25–30 personer och längre lektionstid. Kunden valde att installera ny ventilation i lokalerna.

Att tänka på

OVK

  • Om verksamheten i en lokal förändras krävs oftast en anpassning av ventilationen
  • OVK utförs i lokaler där människor stadigvarande vistas
  • OVK-regler utgår från gällande regler när huset var nytt eller byggdes om
  • OVK ska säkerställa att människor får den luft och luftkvalitet dom behöver
teknisk genomgång

Låt oss utföra er OVK-kontroll  

Kontakta mig idag så hjälper jag er.

Micael

Micael Andersson

Ring till mig på tel:
0705292984

Maila till mig:
Maila till Micael Andersson

Samarbetspartners

svenska hus
wallenstam
wilfast