Kundcase | Ebbe Lieberathsgatan

Sänkt tryckfall och sänkta ljudnivåer på Ebbe Lieberathsgatan i
Mölndal

Byggnad: Kontorslokaler och skola

Storlek: 13 000 kvm

Plats: Kungsleden, Ebbe Lieberathsgatan, Mölndal

Utmaning

Många ventilationsaggregat där flertalet gick på återluft. Kontorslokaler ombyggda till bl. a. en skola med 350 elever.

Lösning

Totalt sex luftsystem ersattes med ett stort aggregat. Kanaldimensionerna ökades för att tillgodose skolans behov samt för att sänka tryckfall och ljudnivåer.
Vinst

Betydligt högre luftflöde ( ca 3000 l/s) till halverad energiförbrukning.

Kungsleden

Är ni intresserade av att halvera er energiförbrukning?