Våra tjänster | Avhjälpande underhåll 

Felsökning av värme, kyla, ventilation och andra faktorer som påverkar inneklimatet

Ibland blir det för varmt, för kallt, för kvavt eller kvalmigt – då finns vi till hands och felsöker och åtgärdar felet. Vi felsöker värme, kyla, ventilation, och ev. andra faktorer som kan påverka inneklimatet. När vi felsöker tittar vi på hela funktionen i fastigheten och får på detta vis insikter till förslag på ytterligare förbättringar för ett bättre klimat.

Teckna ett service- eller underhållsavtal idag

Kontakta mig idag så hjälper jag er.

Colle

Colle Nykvist

Ring till mig på tel:
0702292880

Maila till mig:
Maila till Colle Nykvist

Våra kunder

svenska hus
wallenstam
wilfast