Våra tjänster | Vattenanalys

Vattenkvalitetsproblem i värmesystem minskar effektivitet och livslängd

Korrosivt, förorenat, rostigt vatten med hög syrehalt och fel PH värde i värmesystem gör att systemet sätter igen sig och att livslängden minskar. Det blir svårare att cirkulera värmen i huset, värmeöverföringen blir nersatt och obalanser mellan olika delar av huset kan uppstå. Vi erbjuder uppmätning för att konstatera vattenstatus och kommer sedan med förslag/åtgärd på hur vattnet bör behandlas för att undvika problemen.

Vårt löfte

Effektiva åtgärder för optimalt vattensystem

När vi utför en vattenanalys av ett värmesystem tar vi reda på konduktivitet, syrehalt och PH-värdet i vattnet. Detta gör vi vid ett besök på plats för att vattnet inte ska bli kontaminerat innan provet tagits. Efter analysen finns det flera åtgärder som kan bli aktuella. Till exempel kan avgasning av vattnet för att få bättre ledningsförmåga vara aktuellt. Det kan också krävas att vattnet filtreras för att undvika igensättning i systemet i framtiden eller så kan kemikaliebehandling för att stabilisera PH-värdet eller rengöra systemet vara det alternativ som förespråkas. Vilken eller vilka åtgärder som behövs avgörs av vattenprovet och ofta krävs flera åtgärder för att få ett optimalt vatten i systemet.

teknisk genomgång

Exempel på tillvägagångssätt

Förutsättning

Vi kom till en äldre fastighet med hög returtemperatur på fjärrvärmen och dåligt delta t på radiatorsidan. Tack vare den höga returtemperaturen straffades kunden med högre avgift av fjärrvärmebolaget som ville ha så kallt vatten som möjligt tillbaka till sitt fjärrvärmeverk.

Felsökning

När vi började mäta systemet visade det sig att vi hade höga halter av syre i vattnet.

Lösning

En avgasare installerades och nytt vattenprov visade att vattnet nu var bättre. Delta t över värmeväxlaren hade stigit och returtemperaturen till fjärrvärmeverket hade gått ner. Även radiatorerna blev varmare och värme kurvar kunde sänkas.

Att tänka på

Att tänka på för att energioptimera sin fastighet

  • Dålig värmeöverföringsförmåga kan tyda på hög syrehalt i vattnet.
  • Om vatten med rätt PH värde cirkulerar i systemet ökar livslängden på rörsystemet.
teknisk genomgång

Behöver ni hjälp med en vattenanalys av er fastighet?

Kontakta mig idag så hjälper jag er.

Micael

Micael Andersson

Ring till mig på tel:
0705292984

Maila till mig:
Maila till Micael Andersson

Våra kunder

svenska hus
wallenstam
wilfast