Ett lyckat pilotprojekt: Fönsterapparater

Ett lyckat pilotprojekt: Fönsterapparater

Kundcase Ett lyckat pilotprojekt: Ombyggnad av fönsterapparater Byggnad: Kontor Plats: Gårda, Fabriksgatan 13 Förutsättningar/utmaningar • Stifab/Farex fönsterapparater från sent 80 tal.• Hyresgäst missnöjda med klimatet• Höga tryck, 300 pascal• Max 11-l/s per...
Klövern, Datavägen 6,8,10, Sisjön

Klövern, Datavägen 6,8,10, Sisjön

Kundcase | Datavägen 6, 8 och 10 Ökat luftflöde med och sänkt energiförbrukning på Datavägen i Sisjön. Byggnad: Kontor, butiker, Restaurang Storlek: 12 000 kvm Plats: Sisjön, Datavägen 6, 8 och 10, Klövern (Corem) Utmaning Stora delar av lokalerna outhyrda då...
Norra Långebergsgatan, Kungsleden

Norra Långebergsgatan, Kungsleden

Kundcase | Norra Långebergsgatan Förbättrat inneklimat på Norra LångebergsgatanHögsbo, Kungsleden. Byggnad: Kontor, lager, industri Storlek: 3 000 kvm Plats: Kungsleden, Norra Långebergsgatan, Högsbo Utmaning Stort missnöje hos hyresgästerna angående inneklimatet....
Kungsleden, Ebbe Lieberathsgatan, Mölndal

Kungsleden, Ebbe Lieberathsgatan, Mölndal

Kundcase | Ebbe Lieberathsgatan Sänkt tryckfall och sänkta ljudnivåer på Ebbe Lieberathsgatan i Mölndal Byggnad: Kontorslokaler och skola Storlek: 13 000 kvm Plats: Kungsleden, Ebbe Lieberathsgatan, Mölndal Utmaning Många ventilationsaggregat där flertalet gick på...